Foto: Magnus Aronsson / IKON

Kyrkor och kyrkogårdar

Historiskt och fantastiskt, avskalat och grönskande, människomyller och meditation, glädjefyllt och sorgesamt: här finns många av livets nyanser.

Vid olika tider, olika tillfällen, olika rum - välkommen!

 

Vi har sex kyrkor och ett församlingshem. Här finns mötesplatser för människor i olika skeden i livet. Hos oss kan du fira många olika former av gudstjänster: mässa, dop, konfirmation, vigsel samt välsignelse och begravning. Läs under "Det händer..." om andra former av samvaro som kan ge kraft och inspiration.