Foto: Magnus Aronsson / IKON

Kyrkor och kyrkogårdar

Historiskt och fantastiskt, avskalat och grönskande, människomyller och meditation, glädjefyllt och sorgesamt: här finns många av livets nyanser.

Vid olika tider, olika tillfällen, olika rum - välkommen!

 

Vi har sex kyrkor och ett församlingshem. Här finns mötesplatser för människor i olika skeden i livet. Hos oss kan du fira många olika former av gudstjänster: mässa, dop, konfirmation, vigsel samt välsignelse och begravning. Läs under "Det händer..." om andra former av samvaro som kan ge kraft och inspiration.

Våra kyrkor

Stor och pampig eller liten och intim

Församlingshem

Skårby församlingshem mitt i byn

Kyrkogård

De dödas vilorum, till de hädangångnas minne.

Dop

Jesus sa: "Jag är med er alla dagar till tidens slut."

Bröllop - Vigsel

Tro, hopp och kärlek, störst av dessa är kärleken. Fira kärleken med vigsel eller välsignelse.

Begravning

Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om han än dör."