Kom i kontakt

Här finns telefonnummer och e-post till församlingens anställda, församlingsblad och länk till Svenska kyrkan på nationell nivå

Öppettider församlingsexpedition

Vi försöker svara i telefon varje helgfri vardag kl 10.00-15.00 
Säkrast besöker du oss på måndagar och onsdagar kl 10.00-15.00 med avbrott för lunch.
Tfn: 0411-672 60


Besöksadress:
Skårby kyrkoväg 196, Skårby
271 91 Ystad   
(ingång från vägen)            


Postadress:
Skårby kyrkoväg 196
271 91 Ystad


E-post:
ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

Personal

Kontaktuppgifter till anställda

En kvinnlig diakon pratar med ungdomar utomhus en sommardag.

Vårt arbete

Jesus visade hur han vill att vi lever och hur vi ska vara mot varandra och skapelsen. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans arbete idag.