Begravning

Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om han än dör."

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att känna sig osäker och orolig inför sådant som man ska ta hand om. 

Ett gott råd är att inte ha för bråttom. Ibland kan det vara bra att vänta någon dag och diskutera med närstående hur man vill ordna begravningen.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst, präst, kyrka och kyrkomusiker. Detta gäller även om man vill ha gudstjänsten i en annan församling än hemförsamlingen.

Svenska kyrkans begravningsgudstjänst bygger på gamla kristna traditioner och äger oftast rum i en kyrka eller ett kapell. Alla gudstjänster inom Svenska kyrkan är öppna för alla som vill delta. Det gäller även begravningsgudstjänsten. En oskriven regel säger dock att den som deltar skall ha anknytning till den som skall begravas.

Prästen tar kontakt med de närmast anhöriga för att tillsammans planera begravningsgudstjänsten. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med präst.

Det finns inget krav på att anlita en begravningsbyrå, utan man kan välja att själv kontakta de instanser  som berörs. Det kan vara en viktig del i sorgearbetet att vara delaktig i planering och genomförande. Genom att ta kontakt med eller besöka församlingsexpeditionen kan man få råd och stöd efter dödsfallet.

Du kan läsa mer om alla frågor som kan uppstå i samband med en begravning på Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/begravning 

Vad går min begravningsavgift till? 
 www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsavgift

Begravningsombud

Kontaktuppgifter till begravningsombud:

Michael Michaelsen

Oskarsgatan 22 B

271 40 Ystad

telefon: 0700-917431

e-post: michmich1962@gmail.com

Mina önskemål

Här kan du ladda ner broschyren "Mina önskemål". I den kan du fylla i dina önskemål kring hur du vill ha det den dagen som du dör. Det kan kännas tungt och svårt - men det kan vara en ovärderlig hjälp för dina efterlevande/anhöriga.

Klicka här, öppnas i nytt fönster.