Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

...är församlingens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, om ekonomi och budget, kyrkoavgiftens storlek och andra viktiga frågor.

 

 

2018 - 2021

19 ledamöter 10 ersättare

Christina Christensson, 1:a vice ordf
Nils-Evert Erlandsson, ordf
Christer Andersson
Anita Engdahl Johansson
Ingegerd Hansson
Per Erlandsson
Ulf Nilsson
Ronny Persson
Hans Johnfors
Anita Johansson
Malin Greij, 2:a vice ordf
Maria Gruber Wikström
Ing-Marie Jönsson
Jane Molin
Maria Åkesson
Per-Anders Andersson
Anna Stoltz
Leif-Göran Rasmusson
Charlotta Munther

 
Ersättare 

Emmi Jarnvi
Jeanette Persson
Linda Christjansen
Josefin Forsberg
Marianne Ransmyr
Christer Salomonsson
Lena Holm Erlandsson
Christer Olsén
Arne Borgström