Kyrkofullmäktige

församlingens högsta beslutande organ

Här fattas beslut om mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, om ekonomi och budget, kyrkoavgiftens storlek och andra viktiga frå

 

 

2018 - 2021

19 ledamöter 10 ersättare

Christina Christensson, 1:a vice ordf
Nils-Evert Erlandsson, ordf
Christer Andersson
Anita Engdahl Johansson
Ingegerd Hansson
Per Erlandsson
Ulf Nilsson
Ronny Persson
Hans Johnfors
Anita Johansson
Malin Greij, 2:a vice ordf
Maria Gruber Wikström
Ing-Marie Jönsson
Jane Molin
Maria Åkesson
Per-Anders Andersson
Anna Stoltz
Leif-Göran Rasmusson
Charlotta Munther

 
Ersättare 

Emmi Jarnvi
Jeanette Persson
Linda Christjansen
Marianne Ransmyr
Christer Salomonsson
Lena Holm Erlandsson
Christer Olsén
Arne Borgström
Anders Christensson