Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

...är församlingens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, om ekonomi och budget, kyrkoavgiftens storlek och andra viktiga frågor.

 

 

2018 - 2021

19 ledamöter 10 ersättare

Christina Christensson, 1:a vice ordf
Nils-Evert Erlandsson, ordf
Christer Andersson
Anita Engdahl Johansson
Ingegerd Hansson
Per Erlandsson
Ulf Nilsson
Ronny Persson
Hans Johnfors
Anita Johansson
Malin Greij
Maria Gruber Wikström
Ing-Marie Jönsson
Jane Molin
Maria Åkesson
Per-Anders Andersson
Anna Stoltz
Leif-Göran Rasmusson
Charlotta Munther

 
Ersättare 

Christer Nehrer
Emmi Jarnvi
Joakim Sjövall
Jeanette Persson
Linda Christjansen
Josefin Forsberg
Marianne Ransmyr
Christer Salomonsson
Eva Nehrer
Lena Holm Erlandsson