Foto: Ikon

Kyrkofullmäktige

församlingens högsta beslutande organ

NÄSTA MÖTE i KYRKOFULLMÄKTIGE
28 oktober 2024

kl 19:00 i Skårby församlingshem
Fullmäktiges möten är alltid offentliga och du hälsas hjärtligt välkommen att delta!

Här fattas beslut om mål och riktlinjer för församlingens verksamhet, om ekonomi och budget, kyrkoavgiftens storlek och andra viktiga frå

2022 - 2025

19 ledamöter 10 ersättare

Nils-Evert Erlandsson, ordf
Christer Andersson
Anita Engdahl Johansson
Per Erlandsson
Ulf Nilsson
Ronny Persson
Göran Björk
Hans Johnfors
Anita Johansson
Malin Greij, 1:a vice ordf
Ing-Marie Jönsson
Per Anders Andersson
Leif-Göran Rasmusson
Charlotta Munther, 2:a vice ordf
Anna Sjöland
Emmie Jarnvi
Jeanette Persson
Linda Christjansen
Marianne Ransmyr

Ersättare:
Christer Salomonsson
Jennie Molin
Ida Iacobaeus
Tord Hejdedal
Camilla Nilsson Gelin
Knut Persson
Susanne Grönborg
Anders Nilsson
Anne-Maj Bondesson