Meny

Personal

Kontaktuppgifter till anställda

Mårten Schuman

Mårten Schuman

Ljunits församling

Kyrkoherde

Staffan Svensson

Staffan Svensson

Ljunits församling

Komminister

Anna-Maria Hagemann

Anna-Maria Hagemann

Ljunits församling

Kyrkomusiker

Mona Pettersson

Mona Pettersson

Ljunits församling

Barnledare och värdinna

Helen Rosdahl

Helen Rosdahl

Ljunits församling

Ekonom

Gudrun Nilsson

Gudrun Nilsson

Ljunits församling

Assistent, expeditionen

Ingegerd Larsson

Ingegerd Larsson

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Marsvinsholm

Ronny Mårtensson

Ronny Mårtensson

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Marsvinsholm

Göran Bondesson

Göran Bondesson

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Snårestad

Odeth Stamsnijder

Odeth Stamsnijder

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Skårby

Anette Andersson

Anette Andersson

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Vallösa

Tord Hejdedal

Tord Hejdedal

Ljunits församling

Kyrkvaktmästare Bjäresjö och Sjörup