Foto: Eva H Olsson

Kyrkogård

De dödas vilorum, till de hädangångnas minne.

Dessa gravformer finns på våra kyrkogårdar:

  • Kistgravplatser och urngravplatser finns på samtliga kyrkogårdar.
  • Askgravplatser finns på samtliga kyrkogårdar utom på Sjörups kyrkogård.
  • Minneslund finns endast på Marsvinsholm och Vallösa kyrkogårdar.
  • Askgravlund finns endast på Sjörups kyrkogård.

Återtagna och återlämnade gravar

Ett stort antal gravar som saknat gravrättsinnehavare har, efter avslutad inventering, återtagits av församlingen. Det innebär i praktiken att buskar, planteringar och innerhäckar av buxbom tagits bort, medan de gravvårdar (gravstenar) som varit korrekt uppsatta och dubbade lämnats kvar. På sikt kan även dessa komma att avlägsnas, om de inte bedöms vara kulturhistoriskt intressanta. För återtagna eller återlämnade gravar gäller generellt att anhöriga inte får smycka gravplatsen med blommor, kransar, ljuslyktor eller liknande. Om så sker kommer dessa utsmyckningar omgående att plockas bort.

Gravstenssäkerhet

Med anledning av flera svåra olyckor med fallande gravstenar, bland annat med dödlig utgång, håller vi som bäst på att kontrollera alla gravstenars hållfasthet. Gravstenen är alltid innehavares egendom.

Regler för fastsättning av gravsten finner du här! (Dokumentet laddas ner som en PDF-fil till din dator.)