ÖRKELLJUNGA PASTORAT

VÄLKOMMEN IN

Angående regeringens restriktioner

Smittspridningen har tagit fart på allvar igen och än en gång behöver vi ställa om vårt gudstjänstliv och våra verksamheter med kort varsel till följd av myndigheternas förändrade restriktioner. Bland annat införs hårdare restriktioner kring antalet deltagare vid offentliga sammankomster. På grund av detta kommer vi från och med första advent att endast fira gudstjänst via videostream och närradio.

När det kommer till verksamheter har vi beslutat att pausa all verksamhet, åtminstone så länge de hårdare restriktionerna gäller. Detta med hänsyn till att vi rekommenderas att inte umgås med någon utanför det egna hemmet.

Restriktionerna gäller för närvarande till 22 december och det är idag väldigt svårt att säga hur det kommer att bli därefter. Därför avvaktar vi med beslut kring hur vi kommer att fira jul i våra kyrkor. Julaftonsfirandet som brukar vara i församlingshemmet har vi däremot redan nu beslutat att ställa in i år, vilket vi beklagar.

Vi tycker såklart att detta är väldigt tråkigt och vår bön är att detta ska blåsa över snarast möjligt och att vi åter ska få ses till gudstjänst och i våra verksamheter. - Ola Johansson, Kyrkoherde

Var kan man fira Gudstjänst?

Ökelljunga pastorat

Var hittar du info?

                            LÄNGRE NER PÅ SIDAN HITTAR DU VÅR KALENDER!

I vårt månadsblad finner du vad som händer under den akutella månaden i hela pastoratet. Vi finns även på Facebook (se längst ner).

Du som vill göra en bokning, t ex för dop eller vigsel, gör det via expeditionen.
Till denna vänder du dig också för övriga frågor. Tel 0435-500 14. Öppettider: måndag - fredag kl 10 - 12.

Du som har ett gravärende kan ringa tel 0435-514 53 under kontorstid.