Rya kyrkoruin

Kyrkobyggnaden
Rya gamla kyrka
Den nuvarande kyrkan har haft en medeltida föregångare som är bevarad som ruin i Rya tre kilometer från den nuvarande kyrkan. Den romanska kyrkan som sannolikt
byggdes omkring sekelskiftet 1100/1200-talet bestod av långhus och rakslutet kor av sten samt platt innertak av trä. Eventuellt hade Herrevadskloster inflytande över kyrkbygget. De ägde jordegendomar i Rya socken och dopfuntens utformning brukar hänföras till Herrevadskloster. På 1400-talet slogs valv som försågs med
kalkmålningar. Ett vapenhus uppfördes framför sydportalen. I början av 1700-talet
påtalar kyrkoherden att det regnade in genom valven. 1715 byggdes kyrkan till med en träutbyggnad och på den placerades ett torn.

Kyrkan hade blivit för liten och var i dåligt skick när sockenstämman 1856 beslutade att bygga en ny kyrka. I församlingen bodde då tusen invånare men kyrkan rymde endast 132 personer.
1875 såldes kyrkans inventarier på auktion liksom även tak, bjälklag och valvens tegel. Kvar lämnades endast gråstensmurarna som förföll fram till 1941 när kyrkoruinen restaurerades. 1957 reparerades ruinen igen, murkrönen putsades med cement och fönsterbröstning täcktes med cementplattor. 1967 sattes en klockstapel med nygjuten klocka upp intill kyrkoruinen.
Idag används kyrkoruinen till friluftsgudstjänster och även vid dop och bröllop. 

Läs gärna mer på denna pdf Information om RYA kyrka