Organisation

Örkelljunga pastorat består av tre församlingar

Örkelljunga pastorat, som geografiskt sammanfaller med Örkelljunga kommun, består av de tre församlingarna Örkelljunga, Rya och Skånes Fagerhult. Örkelljunga är ett av pastoraten i Luggude-Åsbo kontrakt i Lunds stift.

Svenska kyrkans organisation regleras i Kyrkoordningen. Denna fastställs av Kyrkomötet. 

Det högsta beslutande organet i pastoratet är Kyrkofullmäktige. Nuvarande Kyrkofullmäktige valdes den 19 sept 2021 och mandatperioden är 2022-2025. Kyrkofullmäktige antar årligen pastoratets bokslut och budget, utser Kyrkoråd, Valnämnd och de tre Församlingsråden för mandatperioden och utfärdar pastoratets gemensamma Församlingsinstruktion, som för att vara giltig även måste godkännas av Lunds domkapitel.
Ordförande i Kyrkofullmäktige är Tomas Nilsson och vice ordförande är Rune Nilsson.

Pastoratets styrelse och högsta verkställande organ är Kyrkorådet. Kyrkorådet har ansvar för att den grundläggande uppgiften blir utförd. Denna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission

Kyrkorådet svarar inför Kyrkofullmäktige och har hand om den ekonomiska förvaltningen, förvaltar pastoratets och församlingarnas egendom samt ansvarar för personalen. Kyrkorådet har också ansvar för begravningsverksamheten.

Ordförande i Kyrkorådet är Linus Sjödahl och vice ordförande är Maria Elfblad.

Församlingsrådet är styrelse för resp. församling. Till dess uppgifter hör att särskilt värna om gudstjänstlivet i församlingen och är en viktig samrådspart när det gäller gudstjänstutvecklingen. Församlingsrådet väljer också kyrkvärdar och beslutar om de s k församlingskollekterna samt utför uppgifter på delegation från Kyrkorådet.

Namnförteckningar på de förtroendevalda i pastoratet, dvs ledamöter och ersättare i de olika organen, finns nedan.

Kyrkofullmäktige i Örkelljunga 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Ledamöter:
Tommy Håkansson
Betty Benczik
Patrik Carlsson
Arne Silfvergren
Ersättare
Tyrone Stebner

En levande kyrka
Ledamöter:
Maria Elfblad
My Velin
Rickard Johansson
Eva-Karin Johansson
Olle Nilsson
Jan-Anders Nilsson
Rune Nilsson
Anders Danielsson
Ersättare:
Lars Petersson
Rolf Pearson
Stig Ludvigsson
Marielle Odebrandt

Framtidens kyrka
Ledamöter:
Ulla Larsson
Johanna Bornell Gustafsson
Elisabeth Stjärne
Susanne Mansfeldt
Mala Lindman
Ersättare:
Inge Algensö
Maj-Lis Rakoczi
Martin Gustafsson

Kyrkfolket
Ledamöter:
Linus Sjödahl
Tomas Nilsson
Christer Unosson
Charlott Nilsson
Ann-Christin Nilsson
Kristina Nilsson
Leif Björk
Ingrid Friberg
Ersättare:
Henrik Hertzman
Regina Nilsson
Jakob Schastén
Maria Nilsson

Kyrkorådet Örkelljunga pastorat

Ledamöter:
Maria Elfblad
Linus Sjödahl
Ulla Larsson
Tommy Håkansson
My Velin
Charlotte Nilsson
Anders Danielsson
Henrik Hertzman
Ola Johansson 

Ersättare
Rickard Johansson
Anna-Lena Björk
Johanna Bornell Gustavsson
Patric Carlsson

 

Församlingsråd i Örkelljunga

Ledamöter
Gun-Britt Ekelund
Anders Danielsson
My Velin
Gunilla Petersson
Olle Nilsson
Ann-Britt Sjödahl

Ersättare:
Sella Krekar
Gunnel Hylander
Anders Andreasson

Församlingsråd i Rya

Ledamöter:
Maria Hertzman
Ann-Christin Nilsson
Maria Nilsson
Linus Sjödahl
Nils Nilsson
Mattias Nilsson

Ersättare
Ing-Britt Sjödahl
Kerstin Nilsson
Jakob Schastén

Församlingsråd i Skånes Fagerhult

Ledamöter:
Simon Andertun
Johanna Bornell Gustafsson
Serbast Markus Jomaa
Ulla Larsson
Monica Palmelid
Elisabeth Stjärne

Ersättare:
Lennart Hoverberg
Mala Lindman
Susanne Mansfelft