Kyrkogårdsförvaltning

Här kan du läsa om våra kyrkogårdar, gravskötsel, gravrätt och komma i kontakt med kyrkogårdsförvaltningen.

I Örkelljunga Pastorat finns kyrkogårdar i alla tre församlingarna.

Kyrkogårdsförvaltningen sitter i Örkelljunga och kan nås på telefon 0435-51453

Söker du en gravplats kan du gå in på gravar.se där alla gravsatta i Örkelljunga och många andra landsortsförsamlingar är publicerade.

Behöver du hjälp på kyrkogården kontakta vaktmästare på respektive kyrkogård.

Vi som jobbar på Kyrkogårdsförvaltningen är