Samtal

Behöver du prata med någon?

Enskilda samtal och självavård

De flesta av oss brottas någon gång med livets frågor och funderingar. Ibland kan det vara skönt att få prata med någon utomstående. 

Om du behöver någon att prata med så är du välkommen att ta kontakt med någon av diakonimedarbetarna eller prästerna för att boka tid.

Vi har tystnadsplikt (som ser lite olika ut beroende på om du pratar med en diakoniassistent, präst eller diakon).

Besöken är kostnadsfria.

 

Sjukbesök

Vi kommer även ut på sjukbesök. Kontakta någon av oss.