Begravning

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Att någon vi har hållit av och levt nära bara försvinner känns svindlande. Vad gör jag nu? Hur ska jag klara detta? Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. Du är inte ensam. Svenska kyrkan har i uppdrag att hjälpa dig. Vi finns här för dig.

Begravning och avsked
Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Seder och symboler i samband med avsked och begravning kan vara till tröst och stöd för de anhöriga.
 

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan anhöriga tacka för vad den döde givit dem. De kan be om förlåtelse för det som inte blev som de hoppades i relationen och be om försoning för det som brustit mellan dem. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Begravningens tre huvudområden
Begravning är i vidaste bemärkelse sättet att varaktigt ta hand om en avliden samt de riter som förknippas med det.  Det är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning.
Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar. Det kan en begravningsentreprenör hjälpa till med.


Personlig begravningsgudstjänst
Begravningsceremoni som leds av präst i kyrka eller kapell kallas begravningsgudstjänst. Den har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär därför inga extra kostnader om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.
Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och prästen och de anhöriga utformar den ofta tillsammans. 


Minnesstund
Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där de anhöriga och vänner minns den avlidne i en stunds samvaro. Ofta deltar prästen och medverkar efter de anhörigas önskan.

 

läs gärna mer om begravning i svenska kyrkan här