Ideellt arbete

Punktinsatser

Vill du hjälpa till när du har möjlighet? Till exempel på kyrkogårdskaffe under allhelgona, servera under julaftonsfirandet eller om du har någon annan idé. 
Kontakta Daniella Kullenberg

Diakonigruppen

Frivilliga församlingsbor som på olika sätt kan hjälpa till i församlingsarbetet såsom hembesök, hjälp med kaffeservering, bakning mm.

Kontakta Daniella Kullenberg

Volontärsgruppen

Är på SFI i Örkelljunga torsdagar kl.13.30-15.00 och har språkcafé för nyanlända.

VIll du hjälpa till?
Kontakta Therese Hector