Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

ÖRKELLJUNGA PASTORAT Besöksadress: Prästgatan 1, 28634 Örkelljunga Postadress: Box 30, 28621 Örkelljunga Telefon:+46(435)50014 E-post till ÖRKELLJUNGA PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konfirmation

Välkommen till konfirmationsläsning

Konfirmation för Örkelljunga, Skånes Fagerhult och Rya församling

Kom med på ett äventyr du sällan kommer glömma! Under ett år med läger, undervisning, bön, lek och mycket mer vill vi tillsammans med dig utforska tron och livet. Att konfirmeras betyder att bekräfta. Året handlar om att få bekräfta den tro som vi blivit döpta till. Konfirmationstiden är en tid då man får ställa de svåra frågorna om tron och livet. Det är en upptäcksfärd i den kristna tron. 

Nedan finns mer information om konfirmationsläsningen. Vi träffas en gång i veckan under terminerna. Välkommen!

Anmälan senast 4 september via anmälningsformuläret nedan.

 

Klicka på länken för att se informationsfolder

 

Välkommen till våra konfirmationsgrupper hösten 2019 - våren 2020

Ansvarig präst
Jonatan Janerheim
0739 85 27 49
jonatan.janerheim@svenskakyrkan.se

 

Anmälan till konfirmationsåret 2018-2019

Fyll i nedan om du har ett särskilt önskemål på dag för konfirmationsläsning. Om inte, lämna tomt

Jag önskar läsa i:

Vi kommer under året att vid vissa tillfällen (t.ex. läger) fotografera och filma. Dessa kan användas dels internt som goda minnen för konfirmander men också i syfte att informera om följande års konfirmationsläsning. Samtycker ni till att ditt barn är med på fotografier och filmer som tas under konfirmationsåret och att dessa kan användas i informationssyfte?

Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ny lag från och med den 25 maj 2018. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Allt som kan identifiera en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter eller annat som gör att man vet vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det är till exempel uppgifter om religion eller tro, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra noga och får oftast inte sparas utan att personen det handlar om vet att de sparas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas. Om du är medlem i Svenska kyrkan och vill veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig ska du vända dig till orkelljunga.pastorat@svenskakyrkan.se eller +46(435)50014. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.