Meny

Barn & Familj

Barn & Familjeverksamheten är inställd tillsvidare pga Corona Örkelljunga Pastorat har en stor barn och ungdomsverksamhet.

Välkommen till vår verksamhet i de olika församlingarna.

Välkommen till barnverksamheten i pastoratet.
Hej alla barn och föräldrar! Vi vill att ditt barn ska...
...bemötas med kärlek och respekt
...få känna sig värdefullt och unikt
...få leka och utveckla sin fantasi i små grupper
...få uppleva kyrkans värdegrund