Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

ÖRKELLJUNGA PASTORAT Besöksadress: Prästgatan 1, 28634 Örkelljunga Postadress: Box 30, 28621 Örkelljunga Telefon:+46(435)50014 E-post till ÖRKELLJUNGA PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Kyrkans omsorg om människor

Diakoni handlar om att se sin medmänniska. De stunder när livet känns svårt kan vi finnas där för dig. Du kan komma till oss om du känner dig ensam, har ett behov av att samtala, har problem med din ekonomi eller andra svårigheter. Vi samtalar om det som tynger dig. Vi har tystnadsplikt.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer och beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Diakoni handlar om att granska strukturer, att lyfta upp orättvisor och arbeta för förändring. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

 

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning i ett människovårdande yrke och har ett särskild ansvar att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan. 

Diakoner har gröna "frimärkesskjorter" tillsammans med ett diakonemblem som går att se överst på sidan. Korset i emblemet står för Kristus och tron. Duvan för den Helige Ande men även Noas duva som återvände med en olivkvist i munnen och tände hoppet om att ännu en gång få börja om. Ringen står för helheten, den världsvida gemenskapen och kärleken.

Våra diakonimedarbetare

3 Diakon

Erica Svensson

ÖRKELLJUNGA PASTORAT

3 Diakon

4 Diakoniassistent

Therese Hector

ÖRKELLJUNGA PASTORAT

4 Diakoniassistent

Diakonens vigningslöften enligt 1987 års handbok

En diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja dem som är i kroppslig och själslig nöd, ge kristen fostran och undervisning i tron, i församlingen och samhälle vara ett barmhärtighetens tecken och i allt tjäna Kristus i sin nästa.

En diakon ska leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek.

Diakonen skall försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synligt i världen.