Gemenskapsträffar

Välkomna till våra olika gemenskapsträffar. Café med gäst, sopplunch, Mat & Bibel och familjemåltider.

Rya
En torsdag i månaden är det sopplunch kl.12 med andakt, fika & samtal. 
Se kalendern för information.
Datum : 26 jan, 23 feb, 30 mars, 27 april, 25 maj.


Kvällsmat 16 feb  kl.17,15 i Rya församlingshem
Grillkväll     1 jun   kl.17.15 vid Rya församlingshem

 

Skånes Fagerhult
Varannan onsdag (ojämna veckor) är det sopplunch kl.12.
Se kalendern för information

Familjemåltid -  FREDAGS MYS - En gång i månaden träffas vi för att äta tacos, samtala, leka och ha andakt. Tid: 17:30-19:30
Datum: 27/1, 10/2, 24/3, 21/4 & 26/5

 

Örkelljunga 
En söndag i månaden är det ”Mat & Bibel”  
Efter gudstjänsten samlas vi i församlingshemmet och delar en enkel måltid för att sedan ta del av ett bibelföredrag.
Se kalendern för information.

Datum:  12/3

Café med gäst kl.14.00 då vi fikar tillsammans och njuter av underhållning. 
Se kalendern för information.
Datum: 6 feb, 6 mars och 24 april

Sopplunch -  Kl.12.00 
Datum: 24 jan, 21 feb, 21 mar och 18 apr

Gemenskapskskväll i församlingshemmet
Datum: 12/4 då Gunilla Ludvigsson talar över ämnet: ” I en värld av prestation och duktighet – Hur finner jag vilan? ”

Åsljunga
Soppkyrka i Åsljunga småkyrka kl.12.00.
Se kalendern för information 
Datum.  3 feb, 3 mar, 14 apr

Familjemåltid - Familjekyrka -  Två gånger per termin träffas vi och umgås, äter kvällsmat, har någon aktivitet och avslutar med andakt. Pris: 50 kr/vuxen, barn gratis.
Anmälan till 0707 - 58 73 41 senast två dagar innan.

Datum: 16 febr Tacos, 16 mars grillning

För aktuell information om tider och platser titta i aktuellt månadsblad eller i kalendern på vår hemsida