Meny

Gemenskapsträffar

Gemenskap, fika och andakt

Rya

En torsdag i månaden är det sopplunch kl.12 och sedan efterföljande Café med gäst kl.13.30 med föredrag, fika och samtal. Se i kalendern vilka datum och program som gäller.

Skånes Fagerhult

Varannan onsdag (ojämna veckor) är det sopplunch kl.12. Se kalendern för mer information.

Örkelljunga 

En måndag i månaden är det sopplunch kl.12. Se kalendern för information om datum.

En tisdag i månaden är det Café med gäst kl.14 då vi fikar tillsammans och njuter av underhållning. Se kalendern för information om datum och program.

Åsljunga

Två gånger per termin är det Soppkyrka i Åsljunga småkyrka kl.11.30. Se kalendern för information om datum

För aktuell information om tider och platser titta i aktuellt månadsblad eller i kalendern på vår hemsida