Meny

Undervisning

Inom pastoratet bedrivs undervisning för alla åldrar

I form av bibelstudiegrupper, pastoratskvällar med lekmannakåren, Alpha och konfirmationsundervisning.

Se menyraden ovan...