Skånes Värsjö småkyrka

Värsjö småkyrka eller kapell uppfördes genom ideellt arbete av ortsbefolkningen, och kunde invigas den 5 december 1931 av biskop Edvard Rhode.
Värsjö tillhörde då Röke församling men överfördes i början av 1950-talet till Skånes Fagerhult, varvid småkyrkan inlöstes av Skånes-Fagerhults församling.

Bakgrunden till kyrkan är att man i slutet av 1920-talet beslutade sig för att bygga en kyrka i Värsjö, på en tomt som skänktes av lantbrukare Cristian Cristiansson.
Den första insamlingen till kyrkobygget togs den 30 januari 1930, efter en predikan i Värsjö skola, och det blev grundplåten till Värsjö kyrka.
Församlingen beviljades även ett räntefritt lån på 3000 kr från diakonistyrelsen. Kollekten på invigningsdagen i december 1931 räckte till att betala kapellorgeln.

Redan 1934 bad kyrkoherde Gunnar Celander i ett brev om bidrag till att uppföra en klockstapel med tillhörande klocka. Men det dröjde ända till 1961 innan man kunde lägga en beställning på en klocka hos M E Olssons klockgjuteri i Ystad, på en klockan om 300 kilo, för en summa om 5.800 kronor.
Och året efter lämnade den dåvarande kyrkoherden in ett förslag på klockstapel till Kungliga Byggnadsstyrelsens Kulturhistoriska byrå. Under tiden som man ansökte om byggandet av en klockstapel passade man på att också bygga den. Så myndigheterna stod inför fullbordat faktum.

 

Läs gärna mer på denna pdf fil Skånes Värsjö småkyrka