Åsljunga Småkyrka

Den byggnad, som idag är Åsljunga småkyrka, uppfördes 1914 som småskola – med lektionssal och lärarinnebostad - och var i bruk som småskola fram till 1959, då den ersattes med von Reisers skola i Åsljunga. I början av 1960-talet lät man inreda den gamla lektionssalen till småkyrka, som invigdes 1962 av biskop Martin Lindström.

När man började planera en om- och tillbyggnad av kyrkan i slutet av 1970-talet gick uppdraget att stå för ritningarna till arkitekt Ingvar Eknor från Örkelljunga, och den 26 oktober 1980 invigdes det nya kyrkorummet av biskop Per-Olov Ahrén.

Kyrkorummets bärande takkonstruktion består av handbarkade rundtimmerstockar av gran. På väggarna finns stockpanel av furu.

Altare liksom altarring, predikstol och dopfunt samt bänkgavlar är snidade i trä av Åsljungasnickarna Gert Lind och ”Pelle” Lind efter ritningar av Ingvar Eknor.

Dopskålen av keramik, med en duva i kanten, är tillverkad av konstnären Stig Carlsson från Nyhamnsläge. Stig Carlsson, som under nästan 20 år arbetade som formgivare och chefsdesigner på IFÖ i Bromölla, har förutom konstverk till kyrkor även bland annat skapat offentliga verk, som finns att se i Danmark, Norge och Tyskland.

Bildvävnaden över altaret, som heter ”Det segrande korset”, har komponerats av textilkonstnärinnan Kerstin Persson och vävts på Agda Österbergs textilateljé Tre Bäckar i Varnhem. Bonaden har motiv såväl från Bibeln som naturen i Åsljungabygden. Mattan i koret är vävd av Hillevi Kjellhard-Nilsson.

Ett processionskors i smide tillverkades av Erik Snygg till kyrkans invigning 1980. Detta kors, som nu sitter på korväggen, var i bruk fram till år 2000, då det ersattes av ett processionskors av trä, snidat av Eva Spångberg från Gamla Hjälmseryd utanför Vrigstad i Småland.

Kyrkans orgel från 1987 är byggd av Magnussons orgelbyggeri i Mölndal.

Klockstapeln togs i bruk vid småkyrkans invigning 1962. Korset på toppen av stapeln kröns av en kyrktupp, som är tillverkad av smedmästare Knut Frick i Åsljunga. Klockan i klockstapeln är gjuten av Ohlssons klockgjuteri i Ystad.