Meny

Höganäs församling

Välkommen hit! Höganäs församling är en liten familjär församling mitt i stan, nära dig, med Jesus Kristus i centrum. Oavsett om du är en frekvent kyrkobesökare eller aldrig satt din fot i kyrkan är du varmt välkommen till Höganäs församling, precis som du är.

Avvikelser i verksamheten närmsta tiden:

Följande är inställt

  • Besök på vård- och trygghetsboenden, samt hembesök hos personer i riskgrupper är avbokade tills vidare (gäller ej besök i samband med begravning). Den som känner behov av samtal och tillhör någon av riskgrupperna, ber vi höra av sig per telefon. Telefonnummer till präst och diakon hittar du här.
  • Fika i kyrkogårdens orangeriet (orangeriet är dock fortfarande öppet dagtid)
  • Konfirmationsgudstjänsterna i vår/sommar är flyttade. Berörda får information från ansvariga ledare.

Följande är tillbaka

  • Sångandakter på Brorsbacke och Sälgen är tillbaka, men sker utomhus.
  • Sommarcafé sker utomhus på det nya trädäcket på församlingshemmets baksida, tisdagar och fredagar kl. 14-16. Inställt vid dåligt väder.

Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla över 70 ska vara försiktiga och träffar bör ske utomhus anpassar vi nu vissa verksamheter och håller dem utomhus enligt ovan.

Regeringen har fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Det betyder att församlingens lokaler (inkl. kyrkan och kapellet) räknas som fullsatta när 50 personer befinner sig där. Övriga kommer med stor sorg att nekas tillträde. 

Församlingens anställda och ideella medarbetare arbetar ständigt för att hitta alternativa lösningar för församlingslivet ska kunna fortsätta, om än i annorlunda form.

Känner du dig det minsta krasslig eller osäker, håll dig hemma.

Ta hand om varandra och tvätta händerna och våga be om hjälp!

På gång i Höganäs församling:

Här nedanför kan du snabbt bläddra bland det mesta som händer i kyrkan och församlingshemmet. Du kan också hitta verksamheter i menyn under församlingsliv.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Josua kapitel 24, vers 16-18

Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 12, vers 4-11

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 9, vers 46-48

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.