Höganäs församling

Välkommen hit! Höganäs församling är en liten familjär församling mitt i stan, nära dig, med Jesus Kristus i centrum. Oavsett om du är en frekvent kyrkobesökare eller aldrig satt din fot i kyrkan är du varmt välkommen till Höganäs församling, precis som du är.

Avvikelser i verksamheten närmsta tiden:

Följande är inställt

 • Besök på vård- och trygghetsboenden, samt hembesök hos personer i riskgrupper är avbokade tills vidare (gäller ej besök i samband med begravning). Den som känner behov av samtal och tillhör någon av riskgrupperna, ber vi höra av sig per telefon. Telefonnummer till präst och diakon hittar du här.
 • Allsång med Ahlberg
 • Återvändan - träffpunkt
 • Konserter 17/10 samt 7/11

Följande är tillbaka

 • Sångandakter på Brorsbacke, Sälgen och trygghetsboende Folkparken är tillbaka.
 • Café Himlagård tisdagar och fredagar kl. 13.30-15.30.
 • Sopplunchen är tillbaka. Föranmälan krävs senast måndagen samma vecka och görs till Edina på 042-36 21 87. Max 28 gäster.
 • Söndagsöppet är tillbaka. Föranmälan krävs senast onsdagen samma vecka till Ingela på 042-36 21 83. Max 28 gäster.
 • aXet ungdomskväll. Föranmälan krävs och görs på sms till Emma på 070-723 70 57.
 • Lunchmusik är tillbaka med start 10/9. 
 • Kaffe i orangeriet är tillbaka den 23/9 ons kl. 9-15 och fredagar kl. 12-15.

Nyheter

 • Walk and talk - enskilda samtal under en skön promenad. Klicka på länken för att läsa mer.
 • Tala film, tala liv - samtalsstund för filmälskare. Klicka på länken för att läsa mer.
 • Hugg ved och snacka - fysiskt arbete blandat med snack, som blir till välgörenhet.

Regeringen har fattat beslut om att höja maxantalet deltagare vid sittande tillställningar till 300. Exakt hur det påverkar församlingsverksamheterna kommuniceras ut så fort kyrkoherden har fattat beslut.

Fortsatt gäller att visa hänsyn och omsorg, god handhygien och att stanna hemma och testa sig vid minsta symptom.

På gång i Höganäs församling:

Här nedanför kan du snabbt bläddra bland det mesta som händer i kyrkan och församlingshemmet. Du kan också hitta verksamheter i menyn under församlingsliv.

Alla helgons dag

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. De är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som i de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte till dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.

Tema

Helgonen

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 34, vers 1-5

Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 12, vers 22-24

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 20-26

Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Psaltaren

Psaltaren psalm 126, vers 1-6

En vallfartssång. vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.