Vigsel

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:13

Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Inför vigseln

Inför vigseln kommer ni att ha ett vigselsamtal tillsammans med prästen. Under samtalet planerar ni vigseln: vilka texter som ska läsas, hur löftena ska låta, vem som gör vad och när, vilken musik som önskas. För prästen blir samtalet dessutom ett sätt att lära känna er, och en bra grund för hens vigseltal till er.

I god tid före vigseln behöver ni beställa ett intyg om hindersprövning från Skatteverket. Intyget gäller i fyra månader. Syftet med intyget är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er, till exempel att någon av er är under 18 år.

VigselGudstjänsten

Det finns goda möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. En vigselgudstjänst kan vara en stor fest för alla släktingar och vänner, men den kan också vara en högtidlig stund med de närmsta. Grundläggande är att det ska vara en gudstjänst i glädje och tacksamhet över livets och kärlekens gåva för både brudparet och gästerna. En högtidlig och fridfull stund att minnas hela livet. 

Ordning för vigselgudstjänst finns att läsa här.

Efter vigselgudstjänsten finns det möjlighet att låna församlingshemmet kostnadsfritt för att fortsätta firandet. Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Samkönade äktenskap

Svenska kyrkan är en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. En kyrklig vigsel kan ske mellan människor av olika kön eller människor av samma kön. Det viktigaste är löftena om att vilja leva tillsammans tills döden skiljer en åt.

Svenska kyrkan har vigselskyldighet. Det betyder att den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel i Svenska kyrkans ordning, oavsett om det gäller mellan människor av samma eller olika kön. Kyrkoherden har skyldighet att se till att en präst utför vigseln. Det gäller givetvis också i Höganäs församling.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor? Läs mer här:
https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/hbtq

Boka vigsel

Vill du boka vigsel? Kontakta församlingsexpeditionen.
Telefon: 042-36 21 80
E-post: hoganas.forsamling@svenskakyrkan.se