Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Sorgens många ansikten

Att ta farväl av närstående är svårt och tungt. Det ofattbara blir bara glimtvis verkligt när någon som vi älskar går bort. att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt och vänner är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft.

En stund av tacksamhet

Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den döde. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den döde i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen den människan.

Kraften i gemenskap

Tillsammans med prästen får vi genom bibeltexter, blommor och musik forma begravningsgudstjänsten så att den lyfter fram den döde. Att fundera runt avskedet är också en del av att säga farväl. Att prata är viktigt för sorgearbetet. Därför kan det kännas skönt att efter begravningen fortsätta gemenskapen med en så kallad minnestund för att ge tillfälle att fortsätta minnas den döde tillsammans. Att låta sorg och saknad samsas med glädje och tacksamhet.

Dagarna som följer

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan oftast kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund här på jorden. Församlingens präster och diakon finns till hand för dig som vill dela din sorg.

Praktiskt

Vid ett dödsfall tar du kontakt med en begravningsbyrå. De hjälper dig med allt praktiskt som rör begravning, kista, annonser, kontakt med kyrkan och så vidare. I Höganäs församling är det vanligaste att begravningsceremonin äger rum i kapellet på kyrkogården. Kapellet är certifierat för både kristna, borgerliga och övriga religiösa begravningsakter. Vid större kristna begravningar kan även Himmelsfärdskyrkan användas.

Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan är det möjligt att efter begravningsgudstjänsten låna församlingshemmet kostnadsfritt för minnesstund. Begravningsbyrån hjälper dig att boka både lokal och förtäring.

Vad är skillnaden mellan kistgrav, urngrav, minneslund?
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar, minneslund och askgravlund begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym.

Vad kostar en begravning?
Kyrkorum, präst, kyrkomusiker och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill ni ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvariga för kostnader som rör kista, svepning, kistdekorationer, transporter och så vidare.

Vilka uppgifter har begravningsbyrån?
Begravningsbyrån hjälper till med allt praktiskt runt begravningen, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som skall göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

Vad är en tacksägelse?
En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp under förbönen medan kyrkans klockor ringer.