Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

En stund av tacksamhet

Att ta farväl av närstående är svårt och tungt. Att samlas till begravnings-gudstjänst med familj, släkt och vänner är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft. Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den avlidne. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den avlidne i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.

Kraften i gemenskap

Tillsammans med präst, musiker och vaktmästare får vi genom bibeltexter, musik och blommor forma begravningsgudstjänsten, både för att lyfta fram den döde och ge sorgen ett uttryck. Avskedet i begravningsgudstjänsten är en viktig del av att säga farväl. Att sedan fortsätta prata om den avlidne är viktigt för sorgearbetet - att sätta ord på sorgen, men också glädjen i de minnen som finns kvar. Därför kan det kännas skönt att efter begravningen fortsätta gemenskapen med en så kallad minnestund för att ge tillfälle att fortsätta minnas den döde tillsammans. Det är inte ovanligt att gråten, sorgen och saknaden i denna stund vänds till skratt, glädje, tacksamhet och kanske också en sorts lättnad.

Dagarna som följer

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan oftast kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund här på jorden. Församlingens präster och diakoner finns till hands för dig som vill dela din sorg och dina tankar.

Praktiskt

Vid ett dödsfall tar du först kontakt med en begravningsbyrå. De hjälper dig med allt praktiskt som rör begravning, kista, annonser, kontakt med kyrkan och så vidare. I Höganäs församling är det vanligaste att begravningsceremonin äger rum i kapellet på kyrkogården. Kapellet är certifierat för både kristna, borgerliga och övriga religiösa begravningsakter. Vid större kristna begravningar kan även Himmelsfärdskyrkan användas.

Om den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan är det möjligt att efter begravningsgudstjänsten låna församlingshemmet kostnadsfritt för minnesstund. Begravningsbyrån hjälper dig att boka både lokal och förtäring.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan kistgrav, urngrav, minneslund?
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar, minneslund och askgravlund eller askgravplats begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Askgravlunden och askgravplatserna är inte anonyma, utan där placeras en namnskylt vid ett gemensamt minnesmärke.

Anhöriga får lov att närvara vid gravsättning, förutom vid gravsättning i minneslunden.

Mer information och kontaktuppgifter till Höganäs kyrkogård hittar du här:

Höganäs kyrkogård

Vad kostar en begravning?
Kyrkorum, präst, kyrkomusiker och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Vill ni ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det dock extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvariga för kostnader som rör kista, svepning, kistdekorationer, transporter och så vidare. Begravningsbyrån är behjälplig med frågor hantering kring allt detta.

Vilka uppgifter har begravningsbyrån?
Begravningsbyrån hjälper till med allt praktiskt runt begravningen, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som skall göra vad. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

Vad är en tacksägelse?
En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp under förbönen medan kyrkans klockor ringer. De närmast anhöriga får en inbjudan från församlingen inför tacksägelsen.

Hur kan jag stötta någon i deras sorg?
Det är inte alltid självklart eller enkelt att veta hur man kan stötta någon som sörjer. Här nedan finns en sammanställning av tips på hur du kan tänka och agera.