Begravning

Svenska kyrkan ombesörjer begravningsverksamhet och skötsel av kyrkogård, oavsett religiös tillhörighet, på uppdrag av regeringen. Läs mer om begravning här.

Kyrklig begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur. Begravningsgudstjänsten leds av en präst och utformas tillsammans med de anhöriga – utifrån Svenska kyrkans ordning – med inslag av psalmer, bibelläsning och musik. Präst, kyrkomusiker och vaktmästare kostar ingenting för medlemmar i Svenska kyrkan.

En stund av tacksamhet

Att ta farväl av närstående är svårt och tungt. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt och vänner är ett sätt att gemensamt stötta varandra och hämta kraft. Begravningen är en akt av kärlek och respekt för den avlidne. Vi får tacka för vad den människan gett oss. Vi får be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi ville och hoppades. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den avlidne i Guds händer. Nu sköter Gud hela omsorgen om den människan.

Kraften i gemenskap

Tillsammans med präst, musiker och vaktmästare får vi genom bibeltexter, musik och blommor forma begravningsgudstjänsten, både för att lyfta fram den döde och ge sorgen ett uttryck. Avskedet i begravningsgudstjänsten är en viktig del av att säga farväl. Att sedan fortsätta prata om den avlidne är viktigt för sorgearbetet - att sätta ord på sorgen, men också glädjen i de minnen som finns kvar. Därför kan det kännas skönt att efter begravningen fortsätta gemenskapen med en så kallad minnestund för att ge tillfälle att fortsätta minnas den döde tillsammans. Det är inte ovanligt att gråten, sorgen och saknaden i denna stund vänds till skratt, glädje, tacksamhet och kanske också en sorts lättnad.

Dagarna som följer

Efter begravningsgudstjänsten vittnar många om att sorgen tar en annan skepnad. Vardagen tar över och det kan oftast kännas väldigt tomt. Döden är början på många tankar, svåra och avgörande, ofta om vår egen stund här på jorden. Församlingens präster och diakoner finns till hands för dig som vill dela din sorg och dina tankar.

Borgerlig begravning

Eftersom begravningsverksamheten är ett myndighetsutövande är församlingen involverad även i borgerliga begravningar eller begravningar inom andra trosinriktningar. Höganäs kapell är certifierat att användas även vid sådana begravningar, och kristna symboler ställs då undan. Begravningsceremonin leds av en officiant och utformas tillsammans med de anhöriga med inslag av exempelvis textläsning och musik. Dödsboet bekostar officiant och andra medverkande.

Praktiskt

Vid ett dödsfall tar du först kontakt med en begravningsbyrå. De hjälper dig med allt praktiskt som rör begravning, kista, annonser, kontakt med kyrkan eller annan officiant och så vidare. I Höganäs församling är det vanligast att begravningsceremonin äger rum i kapellet på kyrkogården. Kapellet är certifierat för både kristna, borgerliga och övriga religiösa begravningsakter. Vid större kyrkliga begravningar kan även Himmelsfärdskyrkan användas.

Efter begravningen är det möjligt att låna församlingshemmet för minnesstund. Här gäller olika taxor för medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsbyrån hjälper dig att boka både lokal och förtäring.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan kistgrav, urngrav, minneslund?
I kistgravar begravs stoft som inte har kremerats, och man reser en gravsten. I urngravar, minneslund och askgravlund eller askgravplats begravs stoft som har kremerats. Skillnaden är att urngraven är utmärkt med en gravsten medan minneslunden är anonym. Askgravlunden och askgravplatserna är inte anonyma, utan där placeras en namnskylt vid ett gemensamt minnesmärke.

Anhöriga får lov att närvara vid gravsättning, förutom vid gravsättning i minneslunden.

Mer information och kontaktuppgifter till Höganäs kyrkogård hittar du här:

Höganäs kyrkogård

Vad kostar en begravning?
För medlemmar i Svenska kyrkan är kyrkorum, präst, kyrkomusiker och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt. Vill man ha en sång- eller instrumentalsolist kostar det extra. Dödsboet, det vill säga de närmast sörjande, är ansvariga för kostnader som rör kista, svepning, kistdekorationer, transporter och så vidare.

Vid borgerliga begravningar bekostas även officiant och andra medverkande av dödsboet.

Begravningsbyrån är behjälplig med allt detta.

Vilka uppgifter har begravningsbyrån?
Begravningsbyrån hjälper till med allt praktiskt runt begravningen, men det är alltid de anhöriga som bestämmer vem som skall göra vad, i den mån det är möjligt. Delaktighet är många gånger betydelsefullt för sorgearbetet.

Vad är en tacksägelse?
Om en medlem i Svenska kyrkan avlidit sker tacksägelse i kyrkan någon söndag efter dödsfallet. Då läses den avlidnes namn upp under förbönen medan kyrkans klockor ringer. De närmast anhöriga får en inbjudan från församlingen inför tacksägelsen.

Hur kan jag stötta någon i deras sorg?
Det är inte alltid självklart eller enkelt att veta hur man kan stötta någon som sörjer. Här nedan finns en sammanställning av tips på hur du kan tänka och agera.

Mer information om begravning

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sammanställt en skrift med information om allt som rör begravning och gravsättning. Här finns information om både kyrkliga och borgerliga begravningar och skriften finns tillgänglig på flera språk. 

Ladda ner: Om begravning

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.