Församlingsliv

Förutom gudstjänster händer det mycket annat i kyrkan och församlingshemmet

Inför höststarten:

Om några veckor är det dags att starta upp mycket av församlingslivet efter en lugn sommar. Anställda och ideella i de olika verksamheterna har planerat för att allt ska vara som vanligt, men det är viktigt att komma ihåg att myndigheternas rekommendationer gäller i första hand. Därför kommer verksamheter endast starta om de går att genomföra inom ramarna för rekommendationerna. Håll därför koll på kalendrar, affischer, hemsida etc. extra noga i samband med uppstarten i september.

Har du några frågor går det bra att kontakta församlingsexpeditionen på telefon 042-36 21 80.

Tack för fortsatt förståelse.