Återkommande gudstjänster

En av kyrkans grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst. Vår längtan är att varje gudstjänst skall engagera, beröra, glädja, trösta och utmana. I Höganäs församling firar vi en rad olika gudstjänster varje vecka.

Högmässa: söndag kl. 10.00
Högmässan är vår huvudgudstjänst och följer kyrkoårets tema- och textserie. Vi delar bröd och vin i nattvarden, lyssnar till texter ur gamla testamentet, episteltext och evangelietext. Predikan berättar om vad bibeltexterna säger oss här och nu. I gudstjänsten sjunger vi psalmer och ber för oss själva och andra. Också musiken är en viktig del av gudstjänsten. Ofta medverkar församlingens körer. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Efter högmässan finns det möjlighet att fortsätta gemenskapen med en kopp kaffe.

Morgonmässa: tisdag kl. 8.30
Morgonmässan är en enklare mässa där vi får dela bröd och vin, be och sjunga tillsammans. I slutet av gudstjänsten får vi välsignelsen innan vi återvänder till vardagen.

Ungdomsmässa: varannan fredag kl. 19.00 (udda veckor)
Ungdomsmässans innebörd är tvådelad. Dels riktar den sig främst till ungdomar, dels är ungdomar med och skapar mässan själva. Vi delar bröd och vin, precis som i andra mässor, men resten av innehållet är lite enklare. Ungdomarna får själva predika, läsa texter och böner och spela och sjunga. Precis som i alla andra gudstjänster är det öppet för allmänheten att delta.

Temagudstjänst:
Ibland firar vi gudstjänst enligt olika teman. Några gånger per termin firar vi mässa med små och stora, då barn- och ungdomskörerna och barngrupperna ofta är med och medverkar.

Under året infaller såklart storhelger (påsk, jul etc.) som har sina särskilda gudstjänster.

Bön:
Små enkla gudstjänster firas ständigt i vardagen. Dessa kallas ofta för böner eller andakter. De kan innefatta en kort text, en sång och bön såklart. TIll exempel inleds sopplunchen med en middagsbön.