Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Engagera dig

Man trivs där man behövs är ett uttryck som anammas mer och mer inom Svenska kyrkan. Kanske för att det är så sant.

Svenska kyrkan är folkets kyrka och du är en viktig del av den. I Höganäs församling vill vi ta vara på våra medlemmars kunskap och glöd. Genom arbeta tillsammans blir vi alla en del i en levande kyrka och finner gemenskap med varandra och med Gud. Man trivs där man behövs.

Ideell är den som utför ett uppdrag av fri vilja, på sin fritid, utan betalning. Anledningarna till att engagera sig ideellt är förmodligen lika många som antalet ideella medarbetare, men allt har sin grund i att vara församling tillsammans. Gud använder sig av människor för att ge liv åt sitt ord och utan ideellt engagemang vore församlingen livlös.

Som ideell medarbetare i Höganäs församling får du i gengäld för dig engagemang uppmuntran på många sätt istället för lön. Genom att engagera dig ideellt gör du en god insats och blir del av ett större sammanhang. Vill du veta mer om vad det innebär att vara ideell medarbetare i Höganäs församling kan du läsa vår policy för ideellt medarbetarskap eller kontakta Josefina Klang, ideellsamordnare på josefina.klang@svenskakyrkan.se eller 042-36 21 93. 

Var en vardagshjälte

För många människor är vardagen väldigt ensam. När det sociala sammanhanget krymper och en runda i friska luften inte är en självklarhet kan du vara en vardagshjälte. Gå med i Höganäs församlings besökstjänst och lys upp vardagen för någon som behöver det.

Kontakta diakon Ingela Rubin för mer information:
042-36 21 83 | ingela.rubin@svenskakyrkan.se