Engagera dig

Vi tror på tidsgåvor - att ge av sin tid. De är utan miljö- och kostnadsmässiga baksidor och ger en dubbel glädje till både givare och mottagare. Läs mer om att ge av din tid i Höganäs församling här.

Svenska kyrkan är folkets kyrka och du är en viktig del av den. I Höganäs församling vill vi ta vara på våra medlemmars kunskap och glöd. Genom arbeta tillsammans blir vi alla en del i en levande kyrka och finner gemenskap med varandra och med Gud. Man trivs där man behövs.

Ideell är den som utför ett uppdrag av fri vilja, på sin fritid, utan betalning. Anledningarna till att engagera sig ideellt är förmodligen lika många som antalet ideella medarbetare, men allt har sin grund i att vara församling tillsammans. Gud använder sig av människor för att ge liv åt sitt ord och utan ideellt engagemang vore församlingen livlös.

Som ideell medarbetare i Höganäs församling får du i gengäld för dig engagemang uppmuntran på många sätt istället för lön. Genom att engagera dig ideellt gör du en god insats och blir del av ett större sammanhang. Vill du veta mer om vad det innebär att vara ideell medarbetare i Höganäs församling kan du läsa vår policy för ideellt medarbetarskap eller kontakta Sven-Erik Arpåker, diakon och ansvaring för ideellt medarbetarskap på sven-erik.arpaker@svenskakyrkan.se eller 042-36 21 95.