Dop

Välkommen till världen och till dopet. Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopet står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

Vi döps för att Jesus gav oss uppgiften att döpa och göra alla folk till lärjungar. Vi kan läsa om detta i den så kallade dopbefallningen i Matt 28:18-20. Jesus sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” När vi döps får vi gåvan att bli en del av Guds världsvida sammanhang, Guds familj. Gud kräver ingenting tillbaka och gåvan kan aldrig tas ifrån oss.

I dopfunten hälls vatten, en symbol för livet och en förutsättning för allt levande. Genom att prästen tre gånger öser vatten på huvudet döps man i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Här sker dopets mysterium. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang, i Guds världsvida kyrka. Dopet är Guds omfamning, Guds löfte om att vara med oss under livets alla dagar, oavsett vad som händer.

För föräldrar är dopet många gånger också en tacksamhetshögtid, att man fått bli förälder till just denna lilla människa. Som förälder känner man både glädje och förväntan men också oro. Därför vill man ge sitt barn det bästa, en del av ett sammanhang som står för något gott. Allt det som föräldrarna känner är omslutet av dopets löfte om trygghet.

Faddrar
Föräldrarna ber ofta någon de vill ska spela en speciell roll i barnets liv vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn", att vara en förebild och att be för den som döps. Faddrarna får också finnas där genom livet och påminna om dopet.

Vuxendop
Ofta förknippar man dopet med det nyfödda barnet, men i Svenska kyrkan och Höganäs församling går det utmärkt att döpa sig oavsett ålder. Den som är vuxen kan kontakta en av församlingens präster för samtal kring dopet.

I Höganäs församling har du möjlighet att bjuda in till stor fest för släkt och vänner, men en dopgudstjänst med närmsta familjen kan bli precis lika fint. Ni har möjlighet att forma gudstjänsten efter vad som passar er i just den situation ni är i. Efter dopgudstjänsten finns det möjlighet att låna församlingshemmet kostnadsfritt för att fortsätta firandet. Kontakta expeditionen för mer information.

Vill du boka dop? Kontakta församlingsexpeditionen.
Telefon: 042-36 21 80
E-post: hoganas.forsamling@svenskakyrkan.se