Foto: Linda Gustafsson

Gustav Adolf församling

I Gustav Adolfs församling finns stora delar av världen inom räckhåll. Södra Helsingborg, där församlingen ligger, har en tydlig karaktär av mångkultur och mångfald.

Här hittar du en kalender där samtliga gudstjänster och aktiviteter i Svenska kyrkan Helsingborg finns listade.

Gustav Adolfs församling bildades 1927 genom en avknoppning från Maria församling. I församlingens tre kyrkor finns en stor variation av gudstjänster och ett rikt böneliv. Här firas traditionella högmässor, lovsångsmässor, sinnesromässor, taizémässor och mycket mer. Det är många ideella krafter som verkar i gudstjänsterna och vår förhoppning är att de ideellas delaktighet ska öka ännu mer i framtiden.

Tre kyrkor

Församlingen äldsta kyrka är Gustav Adolfs kyrka från 1897, som ligger mitt i blickfånget på Gustav Adolfs torg. Dess röda tegelväggar och höga torn omsluter ett rikt gudstjänstliv och en mötesplats för många människor.

I stadsdelen Husensjö på Jönköpingsgatan ligger S:t Olofskyrkan. S:t Olofskyrkan erbjuder utöver gudstjänster på söndagar även flera samlingar för barn och föräldrar.

I församlingens östra del ligger Adolfsbergskyrkan.  Adolfsbergskyrkan har, bland annat, ett omfattande samarbete med skolor och förskolor i området.

omsorgsarbete

Det finns ett stort behov av att möta människor socialt inom församlingen. Diakoni är kyrkans sociala arbete och Gustav Adolfs församling vill, i Kristi kärlek, möta människor i livets olika situationer. Det handlar ofta om personer i ett utsatt läge, socialt och ekonomiskt. En viktig verksamhet är Café Andrum som ligger i Gustav Adolfs kyrka. 

Hitta våra aktiviteter

Gustav Adolfs församling är en del av Svenska kyrkan Helsingborg.
Vill du sjunga i kör? Vara med i en samtalsgrupp? Ägna dig åt bibelstudier? Engagera dig som frivillig? I menyn längst upp till vänster hittar du all verksamhet i Svenska kyrkan Helsingborg. Våra körer, öppna förskolor, verksamheter för vuxna, information om konserter, adresser till våra medarbetare och mycket mer. 

Magnus Wittgren

Svenska kyrkan Helsingborg

Assistent, Gustav Adolfs församling