Foto: Linda Gustafsson

Adolfsbergskyrkan

Bra att veta om Adolfsbergskyrkan

  • Toalett.
  • Wifi.
  • En kyrka utan trösklar.
  • Maxantal: 60 personer.

Adolfsbergskyrkan ligger på Södra Hunnetorpsvägen 47. 

Kyrkan invigdes 1978 annandag påsk av biskop Olle Nivenius. Arton arkitektkontor ritade kyrkan som är ritad enligt gammal klostertradition med en öppen atriumgård i mitten.I den stora entrégrinden finns Kristusmonogrammet som Adolfsbergskyrkan använder som sin symbol. Monogrammet framträder tydligt då grinden är helt stängd.

 

Teglet är Helsingborgstegel och i femhundra stenar finns det graverade Kristus symboler. Vilket är en symbol för Jesus-orden om att om folket slutade ära honom skulle stenarna göra det.  I kyrkan finns 12 ljuspar med ett inristat kors vid fästet i väggen. De symboliserar de tolv apostlarna På altaret finns fem inristade kors som symboliserar Jesu fem sår. På långfredagen då altaret är avklätt ligger det en ros på varje kors. 

Foto: Linda Gustafsson

Korset är konstnären Folke Truedssons verk.
De 4 mässkrudarna har den dåvarande syföreningen Damklubben både samlat ihop pengarna till och sytt. Damklubben har också genom sin verksamhet samlat in pengar till dopfunten, julkrubban och även till Jesus-statyn, som tidigare stod på altaret, och som nu finns i sakristian.

Besöka kyrkan

Om du vill besökan kyrkan när den är stängd kontakta Gustav Adolfs församlingsexpedition.