Foto: C.Norén

Karlskrona Amiralitetsförsamling

Själens ankarplats sedan 1681

Välkommen till Amiralitetskyrkan Ulrica Pia

Här hittar du gudstjänst- och konsertkalender. Det är gudstjänst i kyrkan varje söndag och vanligtvis börjar den klockan 10.00. Församlingens expedition och församlingshem finns på Vallgatan 11.

Sommarmusik

Fem torsdagar klockan 19.30 i Amiralitetskyrkan

Bli medlem!

Enligt Kyrkoordningen finns det ett regelsystem som styr församlingstillhörighet. För icke-territoriell församling, dit Kungl, Karlskrona Amiralitetsförsamling räknas finns direktiv som styr tillhörighet.

Öppettider

Amiralitetskyrkan och expeditionen

Parkering vid kyrkan!

OBS - tänk på följande...

Marinen 500 år

Uruppförande - Ouvertyr till Marinen 500 år. Här kan du se konserten!