Foto: C.Norén

Karlskrona Amiralitetsförsamling

Själens ankarplats sedan 1681