Foto: CN

Karlskrona Amiralitetsförsamling

Själens ankarplats sedan 1681

Välkommen till Amiralitetskyrkan Ulrica Pia

Här hittar du gudstjänst- och konsertkalender. Det är gudstjänst i kyrkan varje söndag och vanligtvis börjar den klockan 10.00. Församlingens expedition och församlingshem finns på Vallgatan 11.

Konfirmand 2024/2025

Upptakt 15 september i Amiralitetskyrkan

Närbild på en solros vänd bort från kameran.

Sommarmusik

Fyra konserter - fyra torsdagar i juli.

Parkering vid kyrkan!

OBS - tänk på följande...

Öppettider

Amiralitetskyrkan och expeditionen

Bli medlem!

Enligt Kyrkoordningen finns det ett regelsystem som styr församlingstillhörighet. För icke-territoriell församling, dit Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling räknas finns direktiv som styr tillhörighet.

En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.

"Barn-med-föräldrargrupper".

Välkommen till församlingens barn/föräldrargrupper.

Marinen 500 år

Uruppförande - Ouvertyr till Marinen 500 år. Här kan du se konserten!

Blekinge kontrakt

Blekinge kontrakt är ett av 12 kontrakt i Lunds stift inom Svenska kyrkan som omfattar alla församlingar och pastorat i Blekinge.

Upptäck kyrkan i appen Kyrkguiden

Med hjälp av Kyrkguiden kan du upptäcka mer än 3 000 kyrkor och platser. I kalendern finns gudstjänster, konserter och andra evenemang.

Läs mer om appen