Foto: IKON

Fonder

2020 års utdelning är avslutad

I oktober 2021 kommer information ut om årets utdelning.

 

Observera att sökanden måste vara medlem i amiralitetsförsamlingen, bifoga lön/pensionsuppgift samt motivering till ansökan.