Foto: IKON

Fonder

Nu kan du som medlem i Amiralitetsförsamlingen ansöka om medel från 2020 års utdelning.

Observera att sökanden måste vara medlem i amiralitetsförsamlingen, bifoga lön/pensionsuppgift samt motivering till ansökan.

Sista ansökningsdag: fredag 6 november.

Ladda ner blankett här eller ring/epost expeditionen: 0455-10356 amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se