Foto: IKON

Ansök om medel ur församlingens fonder!

För medlemmar i församlingen, med särskilda behov senast den 6 november.

Observera att sökanden måste vara medlem i amiralitetsförsamlingen, bifoga lön/pensionsuppgift samt motivering till ansökan.

Här kan du ladda ner blankett.

 Blankett för ansökan om fondmedel