Foto: IKON

Ansök om medel ur församlingens stiftelser!

För medlemmar i församlingen, med särskilda behov.

  • Ansökan 2023 senast den 10 november.
  • Bifoga lön/pensionsuppgift samt motivering till ansökan.
  • Observera att sökanden måste vara medlem i Amiralitetsförsamlingen.
  • Blankett för ansökan om medel finns här