Foto: Jose Antonio Alba/Pixabay

Utträde

För utträde ur Svenska kyrkan kontakta expeditionen, 0455-103 56 eller via mail: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se.

Detta gäller även dig som vill träda ur Amiralitetsförsamlingen för att istället tillhöra din territoriella församling.

Du måste skicka in pappersblankett med din underskrift på, e-post är inte ett giltigt utträde.

OBS! Det kostar inte något att träda ur Svenska kyrkan, så kontakta Din hemförsamling direkt och gå inte via någon hemsida som erbjuder den tjänsten (mot betalning). 

Läs mer på Svenska kyrkans sida:
 https://www.svenskakyrkan.se/medlem/uttrade_ur_svenska_kyrkan

 

 

Kyrkoavgiften skapar möjlighet

Kyrkoavgiften gör gott för många
Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • arbete för människor i utsatta situationer
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

    Du stödjer även en kyrka som 
  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.