Personal

Här är vi som jobbar i Karlskrona Amiralitetsförsamling!

    Församlingens expedition finns
    på Vallgatan 11 och har öppet tisdag - fredag kl 10-12.
    Telefon: 0455-103 56. Epost: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se