Personal

Här är vi som jobbar i Karlskrona Amiralitetsförsamling!

Församlingens expedition finns
på Vallgatan 11 och har öppet tisdag - fredag kl 10-12.
Telefon 0455-103 56.