Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Barn/föräldrargrupper

Välkommen till församlingens barn/föräldrargrupper.

församlingens pedagog eva hälsar välkommen till:

Babyrytmik tisdagar kl. 9.30-11.00.
Barn 2-7 månader. Anmälan!
OBS! Två grupper:
Grupp januari - mars:  Start den 8 januari.
Grupp mars-maj: Start 19 mars.

Babyrytmik torsdagar kl. 9.30-11.00.
Barn 8-15 månader. Start 14 februari - 10 gånger. Anmälan!

Bild: Magnus Aronsson


Torsdagar Musiklek 14.00-15.30 (öppen grupp=ingen anmälan)
Sång och lek för barn 0-6 år i vuxet sällskap.
Start 24 januari. Sista gången 23 maj. OBS! Inställt på Skärtorsdagen (18/4).

En gång i månaden är det Musikleksgudstjänst. Då flyttar sångstunden till kyrkan och vi bekantar oss med Ulrica Pia, då vi går på jakt efter Musikleksnalle!

Följande tillfällen ses vi i kyrkan: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj.

Vi syns i församlingenshemmet!
Eva Götharson Breimert, 0768-696095