Babycafé i Olaus Petri församling i Örebro med sångstund, lek och fika.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn/föräldrargrupper

Välkommen till församlingens "barn-med-föräldrargrupper".

Hösten 2021!

Babyrytmik 2-7 månader 

Tisdagar 7 september - 14 december klockan 09.30-10.30.
Vi träffas i Amiralitetskyrkan.
Anmälan: carina.holmesson@gmail.com

Babyrytmik 8-12 månader

Tisdagar 7 september - 14 december klockan 11.00-12.00.
Vi träffas i Amiralitetskyrkan.
Anmälan: carina.holmesson@gmail.com

Musiklek

Foto: Magnus Aronsson

Öppen grupp för barn med vuxet sällskap.
Onsdagar 8 september - 15 december klockan 14-15.30.
Vi träffas i Amiralitetskyrkan.
Information: carina.holmesson@gmail.com