Barn/föräldrargrupper

Välkommen till församlingens "barn-med-föräldrargrupper".

Hösten 2022!

Babyrytmik 2-7 månader 

Tisdagar fro.m. 30 augusti klockan 09.30-10.30.
Vi träffas i församlingshemmet, Vallgatan 11
Anmälan: carina.holmesson@gmail.com

Babyrytmik 8-12 månader

Tisdagar fr.o.m. 30 augusti klockan 11.00-12.00.
Vi träffas i församlingshemmet, Vallgatan 11
Anmälan: carina.holmesson@gmail.com

Musiklek

Foto: Magnus Aronsson

Öppen grupp för barn med vuxet sällskap.
Onsdagar fr.o.m. 31 augusti klockan 14-15.30.
Vi träffas i församlingshemmet, Vallgatan 11.
Information: carina.holmesson@gmail.com