En präst med en regnbågsfärgad stola håller en skål oblat.
Foto: Louise Albrecht /Ikon

Fördjupning kring den kristna tron

Första träffen den 15 oktober, därefter en gång per månad

Välkommen till fördjupning kring den kristna tron.

Vi tror att du är en person som ibland undrar över vad vi sysslar med i gudstjänsten, varför prästen vänder sig om hela tiden eller vad meningen med livet, universum och allting är.

Vi vill välkomna dig att vara med i en grupp som fördjupar oss kring den kristna tron under ett års tid.

Vi träffas i Ulrica Pia och firar söndagens gudstjänst tillsammans. Sedan går vi  till församlingshemmet och lagar middag som vi äter.
Därefter undervisar någon av prästerna och vi får tillfälle för samtal och diskussion, andakt och bön.

Tidsåtgången är 10.00-14.30

15 okt

5 nov - OBS vi träffas kl 12.00

 

Om du inte är döpt eller konfirmerad kommer du att erbjudas möjlighet till detta inom ramen för denna fördjupningsgrupp.

 

Vi ser fram emot att möta dig.

Daniel & Charlotte, amiralitetsförsamlingens präster.

Mer information:

Daniel, 0768-696091
Charlotte, 0768-696092

Anmälan till amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se