Parkering vid kyrkan!

OBS - tänk på följande...

Området runt kyrkan är militärt (Marinbasen) - detta gäller!

Är du inte innehavare av Marinbasens särskilda parkeringstillstånd gäller följande:

Parkering är tillåten för besökande till Amiralitetsförsamlingens verksamhet KVÄLLAR EFTER KLOCKAN 17 SAMT HELGER. 
MEN för att då inte få böter måste man ha ett tillfälligt parkeringstillstånd. Detta fås av verksamhetsansvarig eller hämtas i kyrkan. 
Tillståndet är giltigt den dagen besöket sker.
Således är det inte tillåtet att lämna kvar bilen under natten.