Foto: Emma Berkman

Förtroendevalda

Svenska Kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledarmöterna i de beslutande organen utses genom fria val vart fjärde år.

Vid valet den 17 september 2017 var det ett valdeltagande på 24,6% vilket är bäst i Lunds stift!

 Nya förtroendevalda fr.o.m. 1 januari 2018  

Kyrkoval 6-19 september 2021

Läs i Kyrkoordningen om församlingens uppdrag, Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.