Foto: Emma Berkman

Förtroendevalda

Svenska Kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledarmöterna i de beslutande organen utses genom fria val vart fjärde år.

Nya förtroendevalda fr.o.m. 1 januari 2022  

 

Kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ i en församling. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Läs i Kyrkoordningen om församlingens uppdrag, Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.