Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Svenska Kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledarmöterna i de beslutande organen utses genom fria val vart fjärde år.

Vid valet den 17 september 2017 var det ett valdeltagande på 24,6% vilket är bäst i Lunds stift!

 Nya förtroendevalda fr.o.m. 1 januari 2018

Läs i Kyrkoordningen om församlingens uppdrag, Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd.