En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna och den döpte tillhör då Svenska kyrkan.

Amiralitetsförsamlingen har dopgudstjänster på lördagar eller söndagar, men har även dop i söndagens mässa.
När det är, beror på vad som händer i övrigt i kyrkan. I varje gudstjänst finns det möjlighet för tre barn att döpas.

Om det finns skäl för enskilda dop (t.ex. sjukdom) i kyrkan försöker vi också tillmötesgå det.

Före dopet träffar prästen dopfamiljen för genomgång av dopet och dess innebörd.

Foto: Håkan Jönsson

Församlingen har tre olika dopklänningar som lånas ut, men barnet behöver naturligtvis inte ha dopklänning på sig.


Amiralitetskyrkan - Ulrica Pia är en populär dopkyrka och många barn döps här. Kontakta vår pastorsexpedition 0455 - 103 56 för att boka in tid i kyrkan.
Det går också bra att eposta till amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Prästerna i Amiralitetsförsamlingen genomför inte dop på annan plats än i kyrkan.


 Läs mer om dop på Svenska Kyrkans hemsida