Dop

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna och den döpte tillhör då Svenska kyrkan.

Amiralitetsförsamlingen har oftast dopen i söndagens gudstjänst, men har även dopgudstjänster någon enstaka lördag. Om det finns skäl för enskilda dop (t.ex. sjukdom) i kyrkan försöker vi också tillmötesgå det.

Före dopet träffar prästen dopfamiljen för genomgång av dopet och dess innebörd.


Amiralitetskyrkan - Ulrica Pia är en populär dopkyrka och många barn döps här. Kontakta vår pastorsexpedition 0455 - 103 56 för att boka in tid i kyrkan.

Foto: Håkan Jönsson

För förfrågningar kring dop i hemmet vänd er direkt till önskad präst.


 Läs mer om dop på Svenska Kyrkans hemsida