En bebis i dopklänning vilar i någons famn.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna och den döpte tillhör då Svenska kyrkan.

Amiralitetsförsamlingen har dopen i söndagens gudstjänst, men har även dopgudstjänster på lördagar eller efter söndagens gudstjänst.
När det är beror på vad som händer i övrigt i kyrkan. I varje gudstjänst finns det möjlighet för tre barn att döpas.
Om det finns skäl för enskilda dop (t.ex. sjukdom) i kyrkan försöker vi också tillmötesgå det.

Före dopet träffar prästen dopfamiljen för genomgång av dopet och dess innebörd.

Församlingen har tre olika dopklänningar som lånas ut, men barnet behöver naturligtvis inte ha dopklänning på sig.


Amiralitetskyrkan - Ulrica Pia är en populär dopkyrka och många barn döps här. Kontakta vår pastorsexpedition 0455 - 103 56 för att boka in tid i kyrkan.
Det går också bra att eposta till amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Håkan Jönsson

Prästerna i Amiralitetsförsamlingen genomför inte dop på annan plats än i kyrkan.


 Läs mer om dop på Svenska Kyrkans hemsida