Vigsel

Bröllop i Amiralitetskyrkan!

Många gifter sig inte, då man tror att det måste vara så stort med många gäster, flott fest mm. Visst är det roligt med stora fester men ett bröllop kan också vara i det lilla formatet. Ett bröllop kan utgöras av brudparet, präst, organist och vaktmästare - de båda sistnämnda kan också fungera som de båda obligatoriska vittnena!
Om en eller båda av er tillhör Svenska kyrkan och vill gifta er i Kunglig Karlskrona Amiralitetsförsamling och vår kyrka Ulrica Pia - gör så här:

Ta kontakt med församlingsexpeditionen (0455 - 103 56) i god tid före bröllopet och boka kyrkan. Amiralitetskyrkan är en populär vigselkyrka och vill man vara riktigt säker på att få den tid och det datum man önskar måste ni höra av Er i mycket god tid.

Vigselprästen tar kontakt med er för ett vigselsamtal som vanligen äger rum i Amiralitetskyrkan och där ni går igenom allt det praktiska i samband med vigselgudstjänsten men ni får också tillfälle att samtala om gudstjänstens "insida". Till vigselsamtalet ska ni ha med er Hindersprövning som tas ut på Skatteverket (giltig i fyra månader).

Gift er och lev gärna lyckliga i alla era dagar men ägna en tanke åt det faktum att ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Se därför inte er kärleksrelation som något statiskt och självklart - kärlek behöver vårdas och ägnas omsorg för att överleva alla påfrestningar!


Tänk på att din vigselpräst finns tillgänglig vid äktenskapets ofrånkomliga kriser - präster har Sveriges strängaste tystnadsplikt och dessutom har vi god kontakt med familjerådgivningen när problematiken övergår vår kompetens.
         

Klicka här för:

Psalmförslag vigsel

Bibelläsning i vigselgudstjänst                                                   

Läs mer om vigsel på Svenska kyrkans hemsida

Se en kort informationsfilm om vigsel