Foto: Gustaf Hellsing

Bli medlem!

Enligt Kyrkoordningen finns det ett regelsystem som styr församlingstillhörighet. För icke-territoriell församling, dit Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling räknas finns direktiv som styr tillhörighet.

Enligt 35 kap 2§ gäller följande:
En person har rätt att tillhöra Karlskrona Amiralitetsförsamling om hen tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförd i en församling i Karlskrona eller Ronneby kommun och dessutom

 1. är anställd vid Försvarsmakten med placering inom marinen,
 2. har varit fast anställd vid Försvarsmakten med placering inom marinen och vid
     anställningens upphörande har fått pension,
 3. är anställd vid Karlskrona amiralitetsförsamling,
 4. är make eller hemmavarande barn till någon som tillhör församlingen
     enligt 1, 2 eller 3 eller
5. är efterlevande make eller hemmavarande barn till någon som tillhört 
   församlingen enligt1, 2 eller 3.

För att vara medlem i Amiralitetsförsamlingen måste du även vara medlem i Svenska Kyrkan. Läs mer om Medlemskap i Svenska Kyrkan

Du som uppfyller dessa krav enligt Kyrkoordningen kan ringa eller E-posta till församlingen för att erhålla medlemsansökan. Du kan även skicka in din anmälan nedan.

Vi hanterar Dina personuppgifter enligt GDPR. Vi använder uppgifterna till att registrera Ditt medlemskap i Amiralitetsförsamlingen. Läs mer under fliken "Personuppgiftshantering" i huvudmenyn.