Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande
Herman Håkansson, 0706-275598

Vice ordförande
Malin Wictorsson

Ledamöter
Håkan Lindberg 
Anders Axelsson
Thomas Engström
Erik Dahlström
Karin Svensson
Chatarina Holmberg

Ersättare                            
Mikael Pärnering
Camilla Sjögren
Max Johansson
Eva Lotta Altvall


 

Mötestider 2020

6 feb
2 april
28 maj

6 augusti
10 september
15 oktober
14 december

Normalt klockan 17-19 i församlingshemmet