Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande
Herman Håkansson, 0706-275598

Vice ordförande
Anders Holst

Ledamöter
Erik Dahlström
Thomas Engström
Mikael Pärnering
Carin Meldgaard
Jörgen Estgren
Vakant - tillsätts maj 2023

Ersättare                            
Anders Axelsson
Max Johansson
Carl-Olof Nordbäck (tillika sekreterare)
Edit Tornerhjelm
Stephan Lindblad


 

Mötestider 2023

2 februari

30 mars

13 april

1 juni

10 augusti

7 september

12 oktober

4 december