Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande
Herman Håkansson, 0706-275598

Vice ordförande
Malin Wictorsson

Ledamöter
Håkan Lindberg 
Anders Axelsson
Thomas Engström
Erik Dahlström
Karin Svensson
Chatarina Holmberg

Ersättare                            
Mikael Pärnering
Camilla Sjögren
Max Johansson
Eva Lotta Altvall


 

Mötestider 2021

9 september

14 oktober

6 december