Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande
Herman Håkansson, 0706-275598

Vice ordförande
Malin Wictorsson

Ledamöter
Håkan Lindberg 
Anders Axelsson
Thomas Engström
Erik Dahlström
Karin Svensson
Chatarina Holmberg

Ersättare                            
Mikael Pärnering
Camilla Sjögren
Max Johansson
Eva Lotta Altvall


 

Mötestider 2018

18 jan
18 feb
22 mars
19 april
24 maj
28 juni - vid behov
2 augusti
6 september
11 oktober
3 december