Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkorådet

En styrelse som ska ha omsorg om församlingslivet och som tillsammans med kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Ordförande
Herman Håkansson, 0706-275598

Vice ordförande

Ledamöter
Erik Dahlström
Thomas Engström
Anders Holst
Mikael Pärnering
Jörgen Estgren
Camilla Sjögren

Ersättare                            
Anders Axelsson
Max Johansson
Stephan Lindblad
Carl-Olof Nordbäck
Edit Tornerhjelm


 

Mötestider 2022

3 februari

7 april

19 maj

8 september

13 oktober

5 december