Ulrica Vocale konsert 2024
Foto: CN

Körer

Församlingen har fem körer!

Barnkörerna - läs mer här!

 

Hymnus Vocalis 

Är en blandad kyrkokör för alla åldrar.

Kören Hymnus vocalis Foto: C. Noren

Vi har som grund en inriktning på traditionell kyrkomusik, men gör gärna utflykter inom skilda genrer.

Övningsdag: Onsdag kl. 18-19.15
Körledare: Jörgen Axelsson

Pia Vocalis 

Är en damkör, med en bred repertoar och sjunger all från ABBA till Bach.
Kören framgör gärna friare konserter med olika teman, men sjunger också traditionell klassisk musik.
Sångprov.

Övningsdag: Onsdag kl 18.15-20 i Körsalen.
Körledare Mats Alexandersson

Ulrica Vocale 

Är en blandad kammarkör med ambitioner på hög konstnärlig nivå.
Vi sjunger huvudsakligen större klassiska verk för kör och orkester.
Platser kvar i tenor- och basstämmorna. Sångprov.

Övningsdag: Tisdag kl 18.15-20.15 i Amiralitetskyrkan. 
Körledare Mats Alexandersson

Körerna medverkar:

Ulrica vocale, Pia vocalis, Hymnus vocalis - påskdagsmässa 31 mars kl 10

Körlingen - familjemässa 21 april kl 10

Projektkör Manskör - högmässa 28 april kl 10

Pia vocalis - högmässa 5 maj kl 10

Körlingen - familjegudstjänst 12 maj kl 10

Hymnus vocalis - mässa ”I evig tid” 19 maj kl 10

Ulrica vocale - festhögmässa 2 juni kl 10

Damenkören Pia vocalis