Träffar för veteraner och andra intresserade

Välkommen till församlingshemmet, vallgatan 11, sista måndagen i varje månad, klockan 17-19.

VT 2020 inställd tills vidare