Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Träffar för veteraner och andra intresserade

Välkommen till församlingshemmet, vallgatan 11, sista måndagen i varje månad, klockan 17.

 

28/1    Ett liv i mission. Insatser i Bosinen, Kosovo, FYROM, Afghanistan, 
             Adenviken och Mali samt blandade minnen från långresor.
             Vik. Amiralitetspredikant Christer Alvarsson.

25/2 Amfibieregementet - organisation, tradition och ambition i gränsen mellan
          hav och land. Regementsförvaltare Fredrich Sperling.

25/3 Quiz

29/4 Grillkväll med umgänge

29/5 Veterandagsfirande vid skeppet, efterföljande veterandagskonsert
          med Marinens musikkår (obs! onsdag).

 

Vid träffarna i församlingshemmet bjuds det på fika.


Om du vill ha fortlöpande information om dessa träffar:
gå med i gruppen ”Veteraner i Blekinge” på Facebook