Begravning

Ett tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda.

Ett dödsfall i ens omedelbara närhet väcker många känslor, inte bara sorg och saknad utan också många andra känslor som vi ibland kan ha svårt att förstå och acceptera.
Samtidigt tränger de omedelbara praktiska "nödvändigheterna" på - det är så mycket som rent praktiskt måste ordnas och bestämmas för de närmast anhöriga. I det här sammanhanget kan det vara bra med en utomstående samtalspartner som kan hjälpa till att bringa reda i alla känslor, någon som man kan formulera också det svåraste för, någon som man kan våga pröva också sina mest förvirrade tankar på.
Vi präster står här inför en av våra mest angelägna uppgifter inför våra församlingsmedlemmar - tveka därför inte att kontakta någon av församlingens präster och kom ihåg att vi har tystnadsplikt.

Rent praktiskt tar man lämpligen kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt efter dödsfallet - även om man skulle vilja sköta så mycket som möjligt på egen hand är det klokt att ha kontakt med en begravningsbyrå som kan vägleda med allt det praktiska inför begravningen.
I den här situationen är det dock svårt att vara medveten konsument och därför kan det vara klokt att ta med någon man har förtroende för till begravningsbyrån.

Det är lätt att underskatta ramarna för den frihet som Svenska kyrkans gudstjänstordning faktiskt ger för en begravning - vi vill uppmuntra till en så personlig utformning som ramarna tillåter!
Här tror vi att tjänstgörande präst och musiker är de som har bäst förutsättningar att inspirera och ge tips och idéer inför gudstjänstens utformning - vänta därför med att bestämma något om begravningsgudstjänsten tills du talat med präst och musiker, men fundera gärna på egen hand kring musik, dikt och utsmyckning som kan spegla den avlidnes liv och personlighet.

Foto: Cecilia Norén

Att-planera-en-begravning

Se kort informationsfilm om begravning