Amiralitetskretsen / Tillsammanslunch

Aktiviteter för dig som är dagledig!

Amiralitetskretsen

Träffas varannan tisdag (ojämna veckor) klockan 14 - 16
för samkväm, föredrag och fika.
Mer information får du av Karin Karlsson: 0455-217 50.
Preliminärt startdatum 14 september

Foto: Cecilia Norén

Tillsammanslunch!

Varannan tisdag (jämna veckor) hälsar vi Dig välkommen till lunch
(50 kr kontant eller Swish).  En kort andakt med musik inleder vår gemenskap. 
Tid: 12.00. 

Start i september?

Amiralitetskretsen och tillsammanslunchen är i Församlingshemmet på Vallgatan
11 - 13.

Vid ingången till församlingshemmet finns en ramp för rullatorer och rullstolar.
Toaletten är handikappanpassad.