Några personer sitter runt matbordet och äter.
Foto: Johannes Frandsen

Amiralitetskretsen / Tillsammanslunch

Aktiviteter för dig som är dagledig!

Amiralitetskretsen - start 30 augusti

Träffas varannan tisdag (ojämna veckor) klockan 14 - 16
för samkväm, föredrag och fika.
Mer information får du av Karin Karlsson: 0455-217 50.

Foto: Cecilia Norén

Tillsammanslunch - start 20 september

Varannan tisdag (jämna veckor)  kl 12.00. 
Andakt och musik.

 

Amiralitetskretsen och tillsammanslunchen är i Församlingshemmet på Vallgatan
11 - 13. 

Vid ingången till församlingshemmet finns en ramp för rullatorer och rullstolar.
Toaletten är handikappanpassad.