Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkofullmäktige

Högsta beslutande organ i en församling. Beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt.

Karlskrona Amiralitetsförsamlings värnare och utvecklare:
Hans Tornerhjelm, ordförande
Karin Svensson, Vice ordförande
Anders Axelsson, ledamot
Erik Dahlström, ledamot
Herman Håkansson, ledamot
Thomas Engström, ledamot
Anders Holst, ledamot
Petter Hökenström, ledamot
Max Johansson, ledamot
Mikael Pärnering, ledamot
Carin Meldgaard, ledamot
Edit Tornerhjelm, ersättare


Redvers Flood, ersättare
Stephan Lindblad, ersättare
Olle Melin, ersättare
Inger Svensson, ersättare
Fredrik Håkansson Sahlin, ersättare
Olof Wogén, ersättare


Socialdemokraterna
Jörgen Estgren, ledamot
Vakant, ersättare

 

Sverigedemokraterna
Jan Sjöholm, ledamot
Rose-Marie Leksell, ersättare

Möten 2023

8 maj

6 november