Marinen 500 år

Uruppförande - Ouvertyr till Marinen 500 år. Här kan du se konserten!

Inför startskottet på det marina jubileumsåret 2022 bjuder Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling och Marinens Musikkår in till konsert, Ouvertyr till Marinen 500 år. Konserten som genomfördes i Amiralitetskyrkan är en hyllning till alla de som under svunna tider och än idag bidrar till försvaret av vårt sjöterritorium och säkrandet av våra handelsvägar till sjöss.


Musikkåren framför musik som på ett eller annat sätt har koppling till marinens historia och havet i dess olika skepnader. Konserten bjuder dessutom på Amiralitetsförsamlingens gåva till Marinen – Ulrica Pia, ett stycke komponerat av Stefan Nilsson framförs för allmänheten för första gången.


Ur programmet:
John Ireland – A Maritime Ouverture
Leopold Koželuch – Gustav Vasa: Overtura
Hugo Alfvén – Gryning vid havet
Stefan Nilsson – Ulrica Pia (uruppförande)

Här kan du se uruppförandet

Här kan du se hela konserten med korum

Här kan du se intervjuer med Ordf Kr heman håkansson, kompositör stefan nilsson, dirigent per-otto johansson