Svenska kyrkan i Lund

Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och är med vid livets alla skeden; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbetar för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

I pastoratet finns 7 församlingar, 14 kyrkor, 3 kapell, 1 domkyrka och 2 förskolor. Dessutom Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen, Pilgrimscentrum och Diakonicentralen.

Vår verksamhet sker i församlingarna. Där ryms en mångfald av möten - gudstjänster, soppluncher, barnaktiviteter, körer, trivselträffar, pilgrimsvandringar, konserter och mycket mer. Diakonicentralen är församlingarnas gemensamma centrum för det sociala arbetet. Diakonins uppdrag är att se nöden, finnas här för att lindra – och ge samhällets svaga en röst.

Det är du som medlem som gör det möjligt för oss att skapa mötesplatser där vi kan mötas och där alla är välkomna - tack!

Två kvinnor sjunger och dansar utomhus med fyra barn. En klarblå fin himmel.

Ge en gåva

Tillsammans kämpar vi för att människor ska kunna leva värdiga liv, inte enbart överleva. Genom din gåva är du delaktig i både livräddande insatser vid katastrofer och i att skapa förutsättningar för en mer rättvis framtid - för alla. Din gåva räddar liv!

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Konfirmation

Vill du träffas i en konfirmandgrupp på vardagskvällar under terminen? Eller åker du hellre med på ett längre sommarläger? Med Svenska kyrkan i Lund finns det flera olika vägar till konfirmation, så att du kan välja den väg som passar dig bäst.

Dop i Norra Nöbbelövs församling

Dopet är en gåva från Gud till var och en som döps. Gud bär och omsluter oss med sin stora kärlek.

Lundakonfirmand

Till dig som är medlem - tack!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som skapar möjligheter för oss att möta människor i livets alla skeden. Förutom vid dop och vigsel, gudstjänstsfirande och begravningsgudstjänster skapar vi genom din avgift mötesplatser där vi kan mötas och alla är välkomna. Kyrkan är en plats att vara stolt över - du som medlem gör det möjligt!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Här kan du läsa mer om hur du går till väga och vad medlemskapet innebär.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan i Lund styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För varje församling som ingår i pastoratet finns ett församlingsråd.

Lediga tjänster

Vill du bli en av de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan i Lund? Här kan du se vilka jobb som är lediga.

Miljödiplomering

För en hållbar kyrka

Behöver du förskoleplats till ditt barn i höst?

Förskolan Prästkragen är en förskola med kristen profil och vi finns i Petersgårdens församlingshem på Väster i Lund. Vi är en förskola som prioriterar små barngrupper, hög personaltäthet och välutbildad personal.

Montessoriförskolan Triangeln

Montessoriförskolan Triangeln har funnits sedan 1993 och är en kristen montessoriförskola. Vi finns i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund och vår huvudman är Svenska kyrkan.