Foto: Jeff Weese

Svenska kyrkan i Lund

Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och är med vid livets alla skeden; dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbetar för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

I pastoratet finns 7 församlingar, 14 kyrkor, 3 kapell, 1 domkyrka och 2 förskolor. Dessutom Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen, Pilgrimscentrum, Diakonicentralen och Ugglan second hand.

Vår verksamhet sker i församlingarna. Där ryms en mångfald av möten - gudstjänster, soppluncher, barnaktiviteter, körer, trivselträffar, pilgrimsvandringar, konserter och mycket mer. Diakonicentralen är församlingarnas gemensamma centrum för det sociala arbetet. Diakonins uppdrag är att se nöden, finnas här för att lindra – och ge samhällets svaga en röst.

Det är du som medlem som gör det möjligt för oss att skapa mötesplatser där vi kan mötas och där alla är välkomna - tack!