Kyrkogårdsavdelningen

Hit vänder du dig med frågor om gravplatser, kyrkogårdar och Lunds två begravningskapell.

I Lund finns 12 kyrkogårdar med gravplatser för alla, oavsett trostillhörighet.

Kyrkogårdsavdelingens expedition, Kävlingevägen 40, Lund
Öppettider: måndag till fredag kl 9.30-12 samt 13-15
Telefon: 046-71 87 21 
Telefontid: kl 10-12 samt 13-15 
E-post: lpkyrkogard@svenskakyrkan.se
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/lundskyrkogardar