Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds östra stadsförsamling Besöksadress: Flygelvägen 1, 22472 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon:+46(46)718700 E-post till Lunds östra stadsförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Montessoriförskolan Triangeln

​​​Montessoriförskolan Triangeln har funnits sedan 1993 och är en kristen montessoriförskola. Vi finns i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund och vår huvudman är Svenska kyrkan.

Vi har 25 barn i åldrarna 1-6 år som är uppdelade på två avdelningar, Fisken 1-3 år och Fågeln 3-6 år. Personalen består av sex pedagoger.

Målsättning 

Vi vill erbjuda en barnomsorg med hög kvalitet där verksamheten är väl planerad av en kompetent personal. Vi vill skapa en varm och trivsam miljö där barnen får förutsättningarna till att utvecklas till trygga, självständiga och ansvarsfulla människor. Barnen ska känna glädje och gemenskap på förskolan. 

Vårt mål är att barnen som går på förskolan Triangeln ska få goda förutsättningar att utvecklas till trygga och självständiga barn med förmåga till samarbete och empati. Varken tillhörighet i Svenska kyrkan eller personlig bekännelse krävs av föräldrarna.

Kristna värderingar

Förskolans verksamhet präglas av kristna värderingar, etik och tro.
En kristen människosyn utgår från att människan är skapad av Gud, till att själv skapa. Vi arbetar utifrån barnets perspektiv där kärlek och respekt är grundpelare. Vi arbetar vidare för att vara en del av församlingen, med den växande människan i centrum, barnet i församlingens mitt.

Maria Montessoris pedagogik 

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik. Miljön ska tilltala barnet och vardagens aktiviteter ska vara av praktiskt, sinnestränande och intellektuellt slag. Barnet ska kunna få upptäcka och själv bestämma vilka aktiviteter som det vill göra. Vi ser också leken och barns frågor som grund för barnets självförståelse och sociala skolning. Vi tycker att det är viktigt att barnet utvecklar sitt eget tänkande och få samtala om det. Vi ser dialogen och samspelet som grunden i växandet som människa.

Det går även bra att skicka in en köanmälan via formuläret nedan.